Autorius

Komentaras

Vertinimas

›››
Prieš dedant nuomonę labai prašome perskaityti bent kelis kūrinius. Nuomonių knygoje cenzūra netaikoma. Naudokite lietuviškas raides: ąĄčČęĘėĖįĮšŠųŲūŪžŽ. Jeigu dedant nuomonę iškilo techninių nesklandumų, informuokite mus apie tai adresu: info@religijos.lt
2010-06-04 12:28 Algirdas Mykolas Brazovskis Vertinimas: Labai Gerai
Visas čia pateiktas TIESAS galiu patvirtinti ir papildyti, kadangi ilgą laiką buvau ištikimas Vasiliauskaitės pasekėjas.
Kas dėl prikaltų Jėzaus ausų, tai kiek man žinoma, jos nebuvo prikaltos. Susidėvėjęs ausų siūlas buvo pakeistas 5 kategorijos LAN kabeliu su RJ-45 antgaliais, ir nuo tada ausis galima bet kada laisviausiai nuimti ir vėl prijungti. Tai labai patogu, pavyzdžiui, jas plaunant.
Nors Vasiliauskaitės siautėjimo pėdsakai pastebimi visame pasaulyje (Pasaulinis Tvanas, Ledynmetis, Mamutų išskerdimas ir t. t. Dykumos – irgi jos darbas.) , bet jai pačiai mieliausia, kaip ir mums, Tėvynė Lietuva.
Plačiai žinomas jos pokštas, iškrėstas Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui Gediminui.
Legendoje bylojama, kad kai kunigaikštis Gediminas medžioklėje sumanė nusnūsti, jam prisisapnavo Geležinis Vilkas kuris, gana baisokai, kauktelėjo.
Tikrovėje, tai ten buvo visai ne Gediminas, bet Šv. Brunonas Bonifacas Kverfurtietis, ir vilkas ne prisisapnavo – Brunas matė jį savo akimis!
„Kaip? – paklausite jūs. – Tais laikais nebuvo įmanoma pagaminti tokį daiktą, atgabenti į miškus, užkelti ant kalno ir priversti staugti!“ O atsakymas labai paprastas – LAIKO MAŠINA! Iš metraščių žinodama kur maklinės Brunas, Vasiliauskaitė atgabeno ant kalno traktorių „Belorus“, užkūrė variklį, o kai Brunas ją pamatė, tai ji iš kabinos dar pamojo ranka ir pasignalizavo.
Liudiju tai, nes pats pristačiau Vasiliauskaitei ant kalno 2 kanistrus dyzelino, ir variklyje patikrinau tepalo lygį. Per ilgus amžius, keliaudamas iš lūpų į lūpas, traktorius pavirto vilku, Brunonas – Gediminu – liaudžiai taip buvo paprasčiau.
Galėčiau čia papasakoti dar ne vieną istoriją apie Nidą Vasiliauskaitę ir jos nusikalstamą veiklą, nes atsiskyriau nuo jos tik XIX amžiaus viduryje, sumanęs įkurti Nuogųjų Komunistų Broliją, kurią įkurti man nepavyko, nes įtūžusi Vasiliauskaitė visokeriopai man kenkė, o Karlas Marksas pavogė brendą „Komunistai“. Bet nenorėčiau čia daugiau atvirauti, nes įtariu, kad mano komentarus skaito Vasiliauskaitė, Grybauskaitė ir saugumas. Rūpindamasis savo sveikata ir gyvastim, privalau gyventi gilioje konspiracijoje, bet jei kas norėtų išgirsti daugiau tiesos apie Nidos Vasiliauskaitės vykdomą Pasaulinį Suokalbį, tai mane gali rasti Pilviškiuose, parduotuvėje „Aibė“ (toje, kur prie tilto) , kur šiuo metu prekiauju žmogiena ir alum.

Pagarbiai, Algirdas Mykolas Brazovskis.
2009-10-24 16:15 Aldebardinas Vertinimas: Labai Blogai
Straipsnelio herojus yra kompleksuotas, aplink ant visų skalijantis, nelaimingas susivėlęs nykštukas :) Jo dvasinis Guru - Srap_On_Aušrinė. Jo pikčiausias priešas - traktoristas Antanas iš Kalabybiškių kaimo, kurio gyvenimo kredo "Jei boba niekus tauzija - duok į dantis, kad apsilaižytų" :)